Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld Maatwerktraining: Voorbeeld training op basis van development centre

Een financiële dienstverlener wil dat het managementteam een professionaliseringsslag maakt. Na enkele gesprekken komen we tot het volgende plan van aanpak:

 1. Onder onze leiding bespreekt het managementteam inclusief directie in een werkconferentie met elkaar welke competenties ze nu en in de toekomst nodig hebben om als organisatie succesvol te zijn.
 2. Op basis van de geselecteerde competenties ontwikkelen we met een gespecialiseerd bureau een development centre. Hierin meten we in welke mate de geselecteerde competenties bij de managers en directieleden aanwezig zijn en in hoeverre ze ontwikkelbaar zijn.
 3. Op basis van het development centre ontvangt elke manager en directeur een rapport met zijn persoonlijke scores en vindt een coachingsgesprek plaats. Het doel van dit gesprek? Het rapport toelichten, eventuele vragen over de scores beantwoorden en met de manager vast te stellen wat zijn persoonlijke ontwikkeldoelen zijn en hoe hij die het beste kan realiseren.
 4. Op basis van de resultaten uit de coachingsgesprekken ontwikkelen we een maatwerktraining. Hierin komen die aspecten aan de orde die voor alle betrokkenen relevant zijn. In dit geval: resultaatgericht en doelmatig werken, leidinggeven: met name motiveren en delegeren, samenwerking en overtuigend communiceren. Daarnaast kunnen deelnemers op specifieke onderdelen aparte trainingen of coachingstrajecten volgen. De gezamenlijke trainingsessies bestaan steeds uit drie onderdelen:
  - Delen persoonlijke reflecties via tussentijdse praktijkopdrachten.
  - Trainen op specifieke deelvaardigheden met gerichte feedback.
  - Teamcoaching: de managers bespreken  vraagstukken uit de dagelijkse praktijk -reguliere overleggen - waarbij de trainer de bespreking van tijd tot tijd stop zet om te bespreken in hoeverre de deelnemers resultaatgericht en doelmatig werken, ze creatief denken, etc.
 5. De deelnemers geven elkaar elk half jaar via een online 360-gradenfeedbackformulier feedback zodat iedereen zijn ontwikkeling kan monitoren.

Enkele citaten van de deelnemers: "Vanaf de eerste bijeenkomst merkte ik veranderingen. Het was spannend, maar buitengewoon waardevol." "Door samen het proces door te maken, ontstaat commitment naar elkaar. Het traject heeft de teamgeest versterkt." "De kracht was dat we niet met algemene cases werkten, maar steeds met actuele issues uit ons bedrijf. Geen kostbare tijd verloren, maar juist tijd gewonnen."

 

Praktijkvoorbeeld Maatwerktraining: Voorbeeld workshop artikelen schrijven voor organisatieadviseurs

Een beroepsvereniging wil dat haar leden meer publiceren. Ze biedt de leden een workshop aan: "Artikel schrijven? Geen punt!" Ter voorbereiding op de workshop vullen de betrokkenen een vragenlijst in waarin ze reflecteren op hun huidige schrijfproces en schrijfproduct. Ook formuleren ze hun persoonlijke leervragen. Tot slot kiezen ze een onderwerp waarover ze willen publiceren en denken ze na over de doelgroep en een passend medium.

Tijdens de eerste bijeenkomst leggen ze de basis voor creatief en doelgericht schrijven en werken ze toe naar een structuur voor hun eigen artikel.

Voor de tweede bijeenkomst overlegt elke deelnemer met redacties van tijdschriften of ze interesse hebben in het artikel. Zo nodig passen de deelnemers hun doelen, doelgroep, medium en/of artikelstructuur aan. Vervolgens schrijven ze het conceptartikel. Hierop ontvangen ze van collega deelnemers en de trainer uitgebreide persoonlijke feedback in de tweede bijeenkomst.

Enkele citaten van deelnemers:
'Verrassende inkijkjes. Schrijven is leuk. De drive en humor van de inleider is uitdagend. Top feedback.'
'Zoveel praktijkgerichte informatie! Aan iedere opmerking had je iets!'
'Uitstekende trainer die het enthousiasme weet over te brengen. Het boek is een prima naslagwerk. Het materiaal is uitstekend.'
 'De opbouw van de workshop. Het enthousiasme en humor van de docent, waardoor het schrijven laagdrempeliger wordt en de kwaliteit stijgt. Sterk was ook de individuele aandacht voor de groepsleden.'


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina