Visie en methoden

Onze Visie en Methoden bij Teamcoaching

'Een team is een effectieve groep, waarbij de leden zich sterk met elkaar identificeren, een vorm van teamidentiteit ontwikkelen, een gezamenlijk doel hebben dat begrepen wordt en als haalbaar gezien. Bovendien wordt leiderschap gedeeld en ontwikkelen teamleden een aantal werkgewoonten op basis van vertrouwen, samenwerking en steun. Het begrip 'synergie' is daarbij het belangrijkste kenmerk.'

Deze visie op teams die Richard Voorendonk in het boek Creativiteit en Management hanteert, spreekt ons erg aan.

Wat zijn onze drie uitgangspunten bij teamcoaching?

visie-teamcoach

 • Alleen als er wederzijds vertrouwen is, kan teamcoaching succesvol zijn. Daarom besteden we  zorg aan de match. Grubben Ontwikkeling en Communicatie beschikt over een netwerk van professionele coaches met verschillende achtergronden en persoonlijkheden en bemiddelt graag in het vinden van de juiste coach bij uw vraag.
 • Bij teamcoaching kijken we kritisch naar de doelstelling van de betrokkenen. Gaat het bijvoorbeeld om een basis voor toekomstige samenwerking of een doorbraak in niet-effectieve patronen in de huidige situatie? Afhankelijk van het doel kiezen we een passende werkwijze.
 • Leden van effectieve teams delen de teamdoelen, kennen en respecteren elkaars rollen, werken conform geaccepteerde procedures en processen en beschikken over competenties om prettig samen te werken en succesvol te communiceren. Dit gedachtegoed van Philips en Elledge vormt vaak een prima handvat.

Enkele methodieken waarmee we in teamcoaching werken:

 • Development centers in samenwerking met een gespecialiseerd bureau om vast te stellen welke competenties voor de teamleden aanwezig en ontwikkelbaar zijn.
 • Teamthermometer van Richard Voorendonk.
 • Teamontwikkelingsfases.
 • Teameffectiviteitsmodel Philips en Elledge.
 • Gedachtegoed van oplossingsgericht denken en handelen.
 • Teamrollen Belbin.
 • Diverse technieken om creatief denken te stimuleren.
 • Principes uit de groepsdynamica.
 • Persoonlijke kernkwadranten en teamkwadranten volgens Ofman.
 • Gerichte teamobservaties.
 • Intervisiemethodieken.
 • Systeemdenken.
 • Wall of wonders.
 • Story telling en visualisatie.
 • Schrijfopdrachten geinspireerd door de uitspraak van Wallace Stevens: 'how do I know what I think before I see what I write?'
 • De zeven eigenschappen voor effectief leiderschap van Covey.
 • Visie (hoofd), geweten (ziel), passie (hart) en discipline (lichaam) volgens Covey oftewel:  mentale intelligentie, spirituele intelligentie, emotionele intelligentie en fysieke intelligentie.
 • De zes denkende hoofddeksels van De Bono.
 • Gedachtegoed Argyris over double loop learning.
 • 360-graden feedbackvragenlijsten om zicht te krijgen op de startsituatie en/of de voortgang te monitoren.
 • Vragenlijsten om de persoonlijkheid, teamrollen of communicatiestijlen in kaart te brengen zoals de Big Five.

 hulpvragenteamcoach


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina