vogels-landing

Van communicatieve armoede naar dienend leiderschap

In veel organisaties klagen medewerkers en leidinggevenden over de gebrekkige interne communicatie, de onveilige of ontbrekende feedbackcultuur en de weinig succesvolle communicatie met klanten en stakeholders. Grubben Ontwikkeling en Communicatie noemt dit ook wel de communicatieve armoede in organisaties. Die armoede veroorzaakt lage klant- en medewerkerstevredenheid of -betrokkenheid en vermindert het realiseren van rendement en plezier in het werk.

'Je kunt niet niet communiceren' leerde Watzlawick. We communiceren zelfs als we niet communiceren. Wat is uw visie op de interne en externe communicatie? Klopt uw gewenste imago met de huidige identiteit? Vanuit welke principes geeft u leiding? Vliegt u altijd zelf aan kop? Kiest u voor dienen, voor leiden of voor dienend-leiderschap? Wat is het verband tussen de stijl van leidinggeven en de communicatie en cultuur in uw organisatie? Wij zien communicatie en leidinggeven als topsport: stel uw doelen ook op dit punt en train uzelf en elkaar elke dag om er beter in te worden.

Meer weten? Download ons voorbeeld:
Van cynische humor naar leren en verbeteren


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina