Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld Individuele Coaching

Elk coachingstraject ziet er weer heel anders uit. Graag maken we een voorstel dat aansluit op uw situatie en vraag. Ter inspiratie een voorbeeld.

In 2005 kregen we per mail het volgende verzoek van een manager:

'Een van mijn (senior) medewerkers staat voor de vraag: doorgroeien naar een managementfunctie of verder ontwikkelen als senior? Heeft ze last van "het glazen plafond" of heeft ze het leidinggeven niet 'in zich'? Omdat het voor ons als organisatie belangrijk is dat deze medewerker zich kan ontwikkelen, ongeacht de richtingkeuze, heb ik met haar afgesproken dat zij deze vragen verder kan uitwerken met een coach. Volgens mij zou jij Ed een goede match met haar kunnen zijn. Wil je met haar contact leggen voor een oriënterend gesprek?'

Na een oriënterend gesprek gaf de medewerker aan graag met ons in zee te willen voor het coachingstraject.  In drie stevige sessies met tussentijdse opdrachten werkten we toe naar een keuze:

  • Sessie 1: Dromen en voelen van binnenuit. Via visualisatieopdrachten en andere opdrachten zochten we naar de innerlijke stem: wat wil je echt? Wat zijn je dromen en waar zitten eventuele angsten? Ook stonden we stil bij het vormingsproces tot nu toe: wie waren daarin belangrijk, wie zijn je helden? Ter voorbereiding op de tweede sessie maakte de gecoachte kernkwadranten volgens het gedachtegoed van Ofman en vroeg ze mensen uit haar directe omgeving ook een aantal kwadranten te maken.
  • Sessie 2: Verkennen overeenkomsten en verschillen tussen droomkant en beschikbare kwaliteiten en competenties. In deze sessie bouwden we voort op eerdere resultaten uit assessment centres, functionerings- en beoordelingssessies en diepten we de kernkwadranten uit. Via de RET-methoden pakten we eerder genoemde angsten terug. Na de sessie werkte de gecoachte drie verschillende toekomstscenario's uit en schreef ze een fictieve brief aan een van haar helden waarin ze haar held de dilemma's rondom haar keuze voorlegde.
  • Sessie 3: Toetsen scenario's vanuit hoofd, hart en buik. In deze sessie verkenden we de pro's en contra's en het gevoel dat elk scenario opriep. Vervolgens schreef de gecoachte zelf vanuit het perspectief van haar held een antwoord op haar eerdere brief. Zo scherpte de gecoachte haar denken en voelen over de scenario's aan en verkende ze of er nog alternatieve scenario's waren.

Na afloop bleek dat de gecoachte helderheid had over de richting die ze in wilde slaan. Ze wist hoe en onder welke voorwaarden ze persoonlijke doelen en organisatiedoelen kon realiseren. Haar reactie:  "Ik vond het prettig om per keer met gerichte opdrachten te werken. Prima om in de sessies ook creatieve opdrachten in te bouwen. Dat werkte goed. Dank voor je empathisch oor en je prikvragen. Ik durf nu te kiezen."


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina